مزایای مخترع شدن

مزایای مخترع شدن
 • امکان فروش گواهی ثبت اختراع به عنوان حق امتیاز انحصاری تولید(در حقیقت ثبت اختراع سند مالکیت شما بر یک طرح میباشد)
 • امکان استفاده از تسهیلات اعطایی بنیاد ملی نخبگان (در صورت برگزیده شدن در جشنواره‌های مورد تأیید آن بنیاد مانند جشنواره رویش)
 • امکان استفاده از تسهیلات خدمت سربازی (کسری، گذراندن خدمت در مراکز تحقیقاتی یا نزدیک محل سکونت و …)
 • معادل امتیاز با مقاله ISI برای پذیرش، ترفیع و ارتقاء.
 • سریعتر بودن فرایند ثبت اختراع از چاپ مقاله.
 • قابلیت ترجمه برای ارائه به دانشگاه‌ها و سازمان‌های خارجی.
 • امکان تأسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی با موضوع اختراع. نکته: هر طرح پژوهشی یا کار فنی که در شرکت، مؤسسه یا دانشگاه انجام می‌شود شرعاً و قانوناً باید با مالکیت همان سازمان به ثبت برسد.
 • اقدام به تولید بدون دغدغه و نگرانی از اعتراض بقیه.[۸]
 • الزامی بودن در بسیاری از قراردادهای فروش دانش فنی یا حضور در فن بازارها.
 • تأثیر مثبت در دانش بنیان شدن شرکتها.
 • امکان شرکت در جشنواره‌ها و مسابقات ملی و بین‌المللی اختراعات و نوآوریها
 • از دیگر اقسام مالکیت معنوی حق ثبت طرح صنعتی، حق ثبت علامت تجاری و حق ثبت نشان جغرافیایی می‌باشند.

  تعداد بازدید: ۴۸